İçeriğe geç

Yazar: Ahmet Erbay

ANAM BEN ÖLSEYDİM

Anam öldüğünü anında duydum
Anam ben ölseydim sen niye öldün
Hava soğuk gibi üşüdüm buydum
Anam ben ölseydim sen niye öldün

Bilmem ki nereye çalam başımı
Kimler yapar yemeğimi aşımı
Ne söylersen söyle yıkmaz kaşını
Anam ben ölseydim sen niye öldün

Sen ölmesen ben öleydim yerine
Sen yoksun ya yaram indi derine
Bu nasıl iş eremedim serine
Anam ben ölseydim sen niye öldün

Bırakıp ta gittin haraptır halım
Beni öksüz koydun kırıldı dalım
Sen yanımda olsan olmasın malım
Anam ben ölseydim sen niye öldün

Anam yok köyü de özlemiyorum
İzin gelsin diye gözlemiyorum
İtiraf edeyim gizlemiyorum
Anam ben ölseydim sen niye öldün

Ahmet Erbay olsun yoluna feda
Daha doyamadan eyledin veda
Koluna komşuna dedin elveda
Anam ben ölseydim sen niye öldün

Yorum Bırak

ANAM BACIM DUYMASIN

Benim öldüğümü demeyin sakın
Herkes duysun anam bacım duymasın
Ağlamak nasılmış göründe bakın
Herkes duysun anam bacım duymasın

Ana bacı gardaş durmadan ağlar
Vurur sinesine karalar bağlar
Söyler ağıtları ciğeri dağlar
Herkes duysun anam bacım duymasın

Sakın söylemeyin anam çok yanar
Yaralı bacımın yarası kanar
Eşten dosttan başka beni kim anar
Herkes duysun anam bacım duymasın

Daha duyar duymaz yanmaya başlar
Durmadan akıtır gözünden yaşlar
Gelir başucuma bacı gardaşlar
Herkes duysun anam bacım duymasın

Ahmet Erbay anam bacım görmesin
Söylen beni Azrail’e vermesin
Zalim ecel muradına ermesin
Herkes duysun anam bacım duymasın

Yorum Bırak

ANAM BABAM KÖYDE

Annem babam köyde kaldı
Bakın hele dostlar n oldu
Gurbet bana sıla oldu
Bu yıl yine buralıyım
Değmen bana yaralıyım

Hasretim sizlere anam
Kader bırakmıyor varam
Tazelendi yine yaram
Bu yıl yine buralıyım
Değmen bana yaralıyım

Anne sevgisi görmedim
Süründüm de ölmedim
Bir gün olsun ki gülmedim
Bu yıl yine buralıyım
Değmen bana yaralıyım

Herkes köyde ben buralı
Değmeyin bağrım yaralı
On beş yaşıma varalı
Bu yıl yine buralıyım
Değmen bana yaralıyım

Emmim dayım bilmem neyler
Burnumda tütüyor köyler
Erbay’ım derdini söyler
Bu yıl yine buralıyım
Değmen bana yaralıyım

Yorum Bırak

ANAM BABAM AĞLIYOR

Dedim anam ben bu köyden göçeyim
Birde baktım anam babam ağlıyor
Bilmiyorum sizden nasıl geçeyim
Birde baktım anam babam ağlıyor

Tayladım göçümü az bir gün kaldı
Anamı babamı düşünce aldı
Elleri koynunda gözleri daldı
Birde baktım anam babam ağlıyor

Anam babam durmuş bana bakıyor
Bakışları ciğerlerimi yakıyor
Gözyaşları süyüm süyüm akıyor
Birde baktım anam babam ağlıyor

Topladım yükümü eleği sacı
Belli üzülecek kardeşle bacı
Benimde içime düştü bir acı
Birde baktım anam babam ağlıyor

Ahmet Erbay işte yenice bildi
Aha gidiyorum araba geldi
Bu ayrılık günü bağrımı deldi
Birde baktım anam babam ağlıyor

Yorum Bırak

ANAM BABAM

Yıllardır anamdan babamdan ayrı
Unutamam anam babam ben sizi
Sizin yokluğunuz çekilmez gayrı
Unutamam anam babam ben sizi

Bir mucize olsa dönseniz geri
Ananın babanın bellidir yeri
Hasret çekiyorum yıllardan beri
Unutamam anam babam ben sizi

Yoksunuz yanımda eksiklik belli
Sizi özlüyorum yaş olsa elli
Köyümde kimsemiz kalmadı yelli
Unutamam anam babam ben sizi

Gözlerim her yerde sizleri arar
İstemem yad eller neyime yarar
Yad elin varlığı veriyor zarar
Unutamam anam babam ben sizi

Ahmet Erbay size bıkıp doymadı
Çok yalvardım zalim felek duymadı
Hiç bir kimse el yerine koymadı
Unutamam anam babam ben sizi

Yorum Bırak

ANAM AĞLASIN

Anama söyleyin ben oldum gelin
Gelin oldum garip anam ağlasın
Söz ikrar verildi olmuşum elin
Gelin oldum garip anam ağlasın

Akşamdan yakıldı gelin kınası
Gelin elin açmaz nerde anası
Çok üzüldüm soyka ciğer yanası
Gelin oldum garip anam ağlasın

Sonunda duvağım kondu başıma
Hüzünler karıştı akan yaşıma
Gözyaşım bulandı kirpik kaşıma
Gelin oldum garip anam ağlasın

Bacıma söyleyin gelsin yanıma
Gözlerinden öpüp saram canıma
Haram gelmez şöhretime şanıma
Gelin oldum garip anam ağlasın

Ahmet Erbay kına yaktık eline
Kardeşi bağladı kuşak beline
Hata gelmez belki saçın teline
Gelin oldum garip anam ağlasın

Yorum Bırak

ANAM AĞLAR BABAM AĞLAR

Hastalandım yataklara düşüyom
Anam ağlar babam ağlar başımda
Bu nasıl iş yaz gününde üşüyom
Anam ağlar babam ağlar başımda

Gözlerim görmüyor kulağım sağır
Hiçbir şey duymuyor istersen bağır
Oturup kalkamam vücudum ağır
Anam ağlar babam ağlar başımda

Boğazım kesildi içip yiyemem
Dillerim dolaşır bir şey diyemem
Kolum tutmaz elbisemi giyemem
Anam ağlar babam ağlar başımda

Vücut kalkmaz ben karıştım yatağa
Gün geçtikçe gidiyorum batağa
Kolu komşu toplanmışlar otağa
Anam ağlar babam ağlar başımda

Ahmet Erbay canım çıktı çıkacak
En sonunda bu dert ben yıkacak
Eşin dostun canını çok sıkacak
Anam ağlar babam ağlar başımda

Yorum Bırak

ANAM

Uykudan uyandım sabahtan erken
Sizleri düşündüm kahvaltım yerken
Birkaç tane köylüm köye giderken
Sana selam saldım aldın mı anam

Yavrum gelir diye yolu gözledin
Eller geldi sende yolu izledin
Biliyorum anam beni özledin
Yoksa kusuruma kaldın mı anam

Artık gelsin diye haber salmışsın
Ellerin koynunda öyle kalmışsın
Çok düşünüp hayallere dalmışsın
Oturup hayale daldın mı anam

Yakında gelirim aldım hediye
Konuşmuyor anam küsmüş ne diye
Bekledin mi yavrum gelecek diye
Peynir yapıp yoğurt çaldın mı anam

Ahmet Erbay hasret bitirdi bizi
Yakında gelirim özledim sizi
Gözümde tüttünüz anam bir dizi
Bana da bir selam saldın mı anam

Yorum Bırak

ANADOLU KADINI

Çok yiğittir Anadolu kadını
Avrupalı vermez onun tadını
Yıllar geçse söyletirler adını
Bir başkadır Anadolu kadını

Ot ayıklar çapa yapar tarlada
Kışın köyde durur yazın yaylada
Vakti olmaz birkaç kadeh parlada
Bir başkadır Anadolu kadını

Tarlaya giderler sırtında beşik
Çeşmenin başında beklerler keşik
Nasırlı elleri hep delik deşik
Bir başkadır Anadolu kadını

Sabahtan akşama yolar ekini
Büyüğü küçüğü sayar çekini
Kimseyi incitmez asla tekini
Bir başkadır Anadolu kadını

Ahırlar dolusu inek danası
Bilmem ki kaç tane yavru anası
Yemeğin yemez içmez kanası
Bir başkadır Anadolu kadını

Her konuda fedakârlık yaparlar
Hiç terk etmez yuvasına taparlar
Marifetli neyi görse kaparlar
Bir başkadır Anadolu kadını

Ahmet Erbay analardır baş tacı
Ayrılır mı ana gardaş ve bacı
Belli etmez asla çekseler acı
Bir başkadır Anadolu kadını

Yorum Bırak

ANADAN BAŞKASI

Kral gibi tahtta tacı giyenler
Oturup yalınız rızkın yiyenler
Ben ölürüm senin için diyenler
Anadan başkası ölmez inanma

Paylaşayım dertlerimi kim böle
Ulan hayat kimler kala kim öle
Senin için hem de olurmuş köle
Anadan başkası olmaz inanma

Senin için inan ki ben ölürüm
İnan ki ben kıymetini bilirim
Çağırdığın yere derki gelirim
Anadan başkası gelmez inanma

Zayıflamış yazık dönmüş cesede
Çağırırım belki gelir sese de
Ben bilirim kıymetini dese de
Anadan başkası bilmez inanma

Yere bakma garip dik tut başını
Utanıyor kaldırmıyor kaşını
Ben silerim dese gözün yaşını
Anadan başkası silmez inanma

Ağlayı ağlayı gözümden oldum
Ahmet Erbay derki dertlerle doldum
Senin için bak sarardım soldum
Anadan başkası solmaz inanma

Yorum Bırak