İçeriğe geç

Ahmet Erbay Yazılar

ANNEN ÖLDÜ ÖLECEK

Bir gün acı acı telefon çaldı
Ürperdim içime bir acı saldı
Bir anda telefon elimde kaldı
Çabuk yetiş annen öldü ölecek

Annemi duyunca doldu gözlerim
Boğazıma düğümlendi sözlerim
Yıllar oldu ben anamı özlerim
Çabuk yetiş annen öldü ölecek

Bilet aldım geliyorum acele
Almasın canını söylen ecele
Benim için son kez olsun gecele
Çabuk yetiş annen öldü ölecek

Baş ucunda doya doya ağlayım
Çenesini ayakların bağlayım
Ağıt yakıp ciğerleri dağlayım
Çabuk yetiş annen öldü ölecek

Ahmet Erbay son kez olsun göreyim
Hem yıkayıp saçlarını öreyim
Elim öpüp helalliğin vereyim
Çabuk yetiş annen öldü ölecek

Yorum Bırak

NİÇİN YAPTINIZ

Arasında münakaşa yaptılar
Evden gidi silahımı kaptılar
Kavga dövüş yollarından saptılar
Amacınız neydi niçin yaptınız

Kimse anlamadı bu neyin nesi
Birisi yılıp ta etmedi pesi
Bir anda duyuldu bir silah sesi
Amacınız neydi niçin yaptınız

Kimseleri yoktu kolların gere
Bu olayın sonu gidecek nere
Anam öldüm diye yığıldı yere
Amacınız neydi niçin yaptınız

Birisini hastaneye saldılar
Diğerini hapsaneye aldılar
Eşiyle çocuğu öyle kaldılar
Amacınız neydi niçin yaptınız

Ahmet Erbay sorar sizlere neden
Boşa çürüyecek bu koca beden
Damgayı yiyecek bunları eden
Amacınız neydi niçin yaptınız

Yorum Bırak

YA ÖLDÜR YA GÜLDÜR

Allah’ını Muhammedî seversen
Ya öldür ya güldür beni ne olur
Bana da el gibi huzurum versen
Ya öldür ya güldür beni ne olur

Yeter artık ağrıtmasan başımı
Gözlerimden akıtmasan yaşımı
Zehir ettin ekmeğimi aşımı
Ya öldür ya güldür beni ne olur

Bunca zaman açtırmadın gözümü
Bir tolumda söyletmedin sözümü
Mağdur ettin yere bakan yüzümü
Ya öldür ya güldür beni ne olur

Sefil ettim beni ömür boyunca
Şu dünyada yaşamadım doyunca
Ne düşündün isyanımı duyunca
Ya öldür ya güldür beni ne olur

Bir kere güldürsen Ahmet Erbay‘ı
Hüzünle geçiyor günleri ayı
Bana mı düşüyor ızdırap payı
Ya öldür ya güldür beni ne olur

Yorum Bırak

DERDİ VAR BELLİ

Ağlıyorsa iki eli koynunda
Mutlaka onunda derdi var belli
Besbelli ki ağır yük var boynunda
Mutlaka onunda derdi var belli

Konuşmadan yüzümüze bakıyor
Bakışları yürekleri yakıyor
Gözyaşları süyüm süyüm akıyor
Mutlaka onunda derdi var belli

Oturmuşta kalkamıyor yerinden
Gözü dalmış ah çekiyor derinden
Sorsan bile bahsetmiyor serinden
Mutlaka onunda derdi var belli

Kimsin dedim şöyle baktı yüzüme
Halın sordum söz demedi sözüme
Çok üzüldüm acı düştü özüme
Mutlaka onunda derdi var belli

Ahmet Erbay düşünüyor durmadan
Günü geçmez oldu hayal kurmadan
Mos mor olmuş dizlerine vurmadan
Mutlaka onunda derdi var belli

Yorum Bırak

TOPRAK ALTINDA

Azrail gelip te canın alacak
Girmeyin hayat yok toprak altında
Neyin var neyin yok hepsi kalacak
Girmeyin hayat yok toprak altında

Ağıp dönemezsin daracık yerde
Sanki camlarına çekilmiş perde
Kendine sorarsın acaba nerde
Girmeyin hayat yok toprak altında

Adını sorarsan mezarlık damı
Ne kapısı vardır nede bir camı
Zengin fakir demez bitirir namı
Girmeyin hayat yok toprak altında

Hakkına düşecek on metre kefin
Komşular toplanır ederler defin
Amir memur işçi tanımaz şefin
Girmeyin hayat yok toprak altında

Ahmet Erbay giden gelemez geri
Sanki zindan gibi karanlık yeri
Gideni bekliyor aylardan beri
Girmeyin hayat yok toprak altında

Yorum Bırak

KARIŞMIŞ YATAĞA

Hasta düşmüş kayıp olmuş yatakta
Karışmış yatağa çileli gelin
Çile çeker yıllar yılı batakta
Karışmış yatağa çileli gelin

Verem mi kanser mi bu neyin nesi
Başını kaldırmaz çıkmıyor sesi
Turp gibiydi evlenmeden öncesi
Karışmış yatağa çileli gelin

Bunu yakmış acep kimdi hocası
Öyle zalim sahip çıkmaz kocası
Ocak söner tütmez olur bacası
Karışmış yatağa çileli gelin

Ah dedikçe gözyaşları dökülür
Öksürdükçe ciğerleri sökülür
Sahibi yok ondan boynu bükülür
Karışmış yatağa çileli gelin

Ahmet Erbay gören ahlar çekiyor
Çocukları yanlarına çöküyor
Gözyaşların dolu gibi döküyor
Karışmış yatağa çileli gelin

Yorum Bırak

HAYATIMI YAŞATMADIN

Doğuştan yoksulluk çöktü başıma
Hayatımı yaşatmadın yoksulluk
Neler çektim neler ben bu yaşıma
Hayatımı yaşatmadın yoksulluk

Bol yiyip içmedim çekse de canım
Bende eller gibi kaynardı kanım
Bir dostum olmadı boştu her yanım
Hayatımı yaşatmadın yoksulluk

Çalıştım çırpındım olmadı param
Derdimi dökmeye kimlere varam
Merhemde tutmazdı açıktı yaram
Hayatımı yaşatmadın yoksulluk

Eller gibi yiyip içip gezmedim
Gençliğimi yaşayarak bezmedim
Sabır ettim hiç kimseyi ezmedim
Hayatımı yaşatmadın yoksulluk

Ahmet Erbay neden yüzün gülmedi
Sağlık huzur çağırsan da gelmedi
Bu yaşına hayat nedir bilmedi
Hayatımı yaşatmadın yoksulluk

Yorum Bırak

UYAN KALMADI

Hak hukuk kalmadı adalet çöktü
Kanuna yasaya uyan kalmadı
Bu kadar milletin ömrünü söktü
Kanuna yasaya uyan kalmadı

Oturmuş masaya çıkar yol arar
Özgür iradeyle veremez karar
Bu gidiş ülkeye veriyor zarar
Kanuna yasaya uyan kalmadı

Suçlular dışarda suçsuzlar yatar
Çıkarı uğruna vatanın satar
Vatandaş uyanın ülkemiz batar
Kanuna yasaya uyan kalmadı

Nereye gidiyor bu neyin nesi
Susuyor kimsenin çıkmıyor sesi
Gelin yalvarırım etmeyin pesi
Kanuna yasaya uyan kalmadı

Ahmet Erbay bitir artık sözünü
Bakar kör olanlar açsın gözünü
Güzel vatanımın basar hüzünü
Kanuna yasaya uyan kalmadı

Yorum Bırak

KURDA KUŞA MEKAN OLMUŞ

Doğup büyüdüğüm köyüme bakın
Kurda kuşa mekan olmuş gördün mü
Tamamen bitmesi az kalmış yakın
Kurda kuşa mekan olmuş gördün mü

Gençleri göç etmiş yaşlılar kalmış
Herkes yavrusunu gurbete salmış
Yıkılmış evlere baykuşlar dalmış
Kurda kuşa mekan olmuş gördün mü

Havaya bakarsın kuşlar uçmuyor
Gelen giden yoktur kervan geçmiyor
Kurumuş ağaçlar yaprak açmıyor
Kurda kuşa mekan olmuş gördün mü

Dağları sararmış kurumuş otlar
Mal davar kalmamış yayılmaz atlar
Ekilmez sürülmez tarlalar çatlar
Kurda kuşa mekan olmuş gördün mü

Ahmet Erbay köyüm virane olmuş
Kovsan da gitmiyor tilkiler dolmuş
Ormandaki çamlar meşeler solmuş
Kurda kuşa mekan olmuş gördün mü

Yorum Bırak

RAHAT EDERSİN

Yediğin lokmayı hak edeceksin
Durduğun yerleri pak edeceksin
Her yerde yüzünü ak edeceksin
O zaman vicdanen rahat edersin

Helal kazancına haramı katma
Çalış gece gündüz durmadan yatma
Her yerde dürüst ol dostunu satma
O zaman vicdanen rahat edersin

Kul hakkı ağırdır kusura kalma
Öksüzün yetimin hakkını çalma
Senin olmayanı eline alma
O zaman vicdanen rahat edersin

Kapat gözlerini harama bakma
Çıkarın uğruna kimseyi yakma
Tövbe et kimseyi kimseye çakma
O zaman vicdanen rahat edersin

Ahmet Erbay her an olasın ağır
Dara düştüğünde Mevla’nı çağır
Gözlerin kör olsun kulağın sağır
O zaman vicdanen rahat edersin

Yorum Bırak