İçeriğe geç

Ay: Mayıs 2020

SAĞLIĞIMI SIHHATİMİ VER

Yalvarırım ne olursun yaradan
Engelleri kaldır gitsin aradan
Bu kulunu esirge sen karadan
Sağlığımı sıhhatimi ver ya Rab

Hasta düşüp el eline kalmayım
Çok düşünüp hayallere dalmayım
Bitkin düşüp ben kendimi salmayım
Sağlığımı sıhhatimi ver ya Rab

Oğlum kızım eşim benden bıkmasın
Beni öyle görüp canın sıkmasın
Benden acızlanıp kaşın yıkmasın
Sağlığımı sıhhatimi ver ya Rab

Her olur olmaza derdim deşmeyim
Halsiz koyma yataklara düşmeyim
Yatalak bırakma sakın pişmeyim
Sağlığımı sıhhatimi ver ya Rab

Ahmet Erbay koyma elin eline
Söylemesin ne gelirse diline
Savur gitsin Azrail’in yeline
Sağlığımı sıhhatimi ver ya Rab

Yorum Bırak

PAMUKTAN BEYAZDIR

Görür görmez baka kaldım gözüne
Pamuktan beyazdır tenin ağ gelin
Çok güzelsin hayran oldum yüzüne
Pamuktan beyazdır tenin ağ gelin

Sıvamıştır kardan beyaz bileği
Herkes senin için diler dileği
Huri midir andırıyor meleği
Pamuktan beyazdır tenin ağ gelin

Kabul eylesen de yanına varsam
O beyaz tenini bir güzel sarsam
İnan ki gocunmam dağları yarsam
Pamuktan beyazdır tenin ağ gelin

Bu nasıl bir iştir beyazsın kardan
Kızarmış dudaklar kırmızı nardan
Gönül vazmı geçer sen gibi yardan
Pamuktan beyazdır tenin ağ gelin

Ahmet Erbay zorla bulmuştur seni
Daha görür görmez mest ettin beni
Ölsem unutamam o beyaz teni
Pamuktan beyazdır tenin ağ gelin

Yorum Bırak

AH BENİM ÇİLELİ ANAM

Anam saç üstünde ekmek yapardı
Yemek yapar kapakların kapardı
Çok severdi anam bize tapardı
Ah benim çileli emektar anam

Bizim için her gün işe giderdi
Saçlarını hep süpürge ederdi
Bize dokunanın başın diderdi
Ah benim çileli emektar anam

Ellerinde çamaşırı yıkardı
Yıkadıkça elleriyle sıkardı
Çalışa çalışa canı çıkardı
Ah benim çileli emektar anam

Nere gitsek kucağında taşırdı
Biz söylerdik sırtımızı kaşırdı
Annelik duygusun bilen şaşırdı
Ah benim çileli emektar anam

Ahmet Erbay bize geçti emeği
Çok lezzetli yapıyordu yemeği
Ödenir mi anaların emeği
Ah benim çileli emektar anam

Yorum Bırak

HOŞ GELDİN DEMEDİN BACI

Uzaklardan beri geldim başına
Kalkıp ta hoş geldin demedin bacı
Felek acımadı bu genç yaşına
Kalkıp ta hoş geldin demedin bacı

Vardım başucuna diz gelip çöktüm
Bir güzel ağlayıp gözyaşı döktüm
Çok sesli ağladım orayı söktüm
Kalkıp ta hoş geldin demedin bacı

Ben ağladım herkes beni dinliyor
Ağladıkça dağlar taşlar inliyor
Feryadım dan dere tepe çinliyor
Kalkıp ta hoş geldin demedin bacı

Bacım mezarını derin kazmışlar
Mermer taşlarına adın yazmışlar
Başında ağladım bana kızmışlar
Kalkıp ta hoş geldin demedin bacı

Ahmet Erbay ben bacıma doymadım
Hoş geldin demedi sesin duymadım
Garip bacım sana gönül koymadım
Kalkıp ta hoş geldin demedin bacı

Yorum Bırak

DOĞRU SÖYLE

Askerinin on beş yaşı
Her gün yerlerdi un aşı
Katıldığı her savaşı
Kazanan kim doğru söyle

Dağıttı herkese payı
Eşit tuttu bayan bayı
Yurda bunca fabrikayı
Kuran kimdir doğru söyle

Ayırmayan sağı solu
Her yere yetişen kolu
İlden ile demir yolu
Açan kimdir doğru söyle

Değiştiren bu evrimi
Gördünüz işte çevrimi
Ülkemizde tek devrimi
Yapan kimdir doğru söyle

Savaşarak kuran çatı
Yeri geldi oldu katı
Kuzey güney doğu batı
Kurtaran kim doğru söyle

Kimseye fiske vurmadan
Dürüstçe pusu kurmadan
Düşmanlara hiç durmadan
Vuran kimdir doğru söyle

Ahmet Erbay doldu çarşı
Adına yazdılar marşı
Her yerde düşmana karşı
Duran kimdir doğru söyle

Yorum Bırak

UYAN TÜRK MİLLETİ

Uyan millet vatan elden gitmeden
Ülkemizin taş toprağı bitmeden
Fabrikalar birer birer yitmeden
Uyan Türk milleti uyuma uyan

Aylardır boştadır bulamaz işi
Alıyor çocuğun terk eder eşi
Kızıyor bunları bilen her kişi
Uyan Türk milleti uyuma uyan

Mazot çok pahalı yapılmaz tarım
Gübreyi ekmeden bitmiyor darım
Düzelmez milletin bir yanı yarım
Uyan Türk milleti uyuma uyan

Köylü hayvanına alamaz yemi
Kimisi sarayda sürüyor demi
Kimine denizde onlarca gemi
Uyan Türk milleti uyuma uyan

Ahmet Erbay ne var ne yok satıyor
Konuşanı hapislere atıyor
Uyumayın Türkiye’miz batıyor
Uyan Türk milleti uyuma uyan

Yorum Bırak

YÜRÜ DOĞRU YOLUNA

Şaşma sakın yürü doğru yoluna
Her olur olmazı takma koluna
Allah varken tapma sakın kuluna
Allah varken kula niye taparsın

Ben seni anlatsam sığar mı dile
Her olur olmaza anlatmam bile
Kimleri kandırır yaparsın hile
Dürüst olmaz niye hile yaparsın

Bilerek kendini çamura yitme
Nerede munzurluk orada bitme
Doğruyu bırakıp yanlışa gitme
Neden acep doğru yoldan saparsın

Misafir et başındakin ırmadan
Neye yarar dokusalar sırmadan
Sor soruştur insanları kırmadan
Araştırmaz hemen sopa kaparsın

Ahmet Erbay bedelini ödesin
Biraz öğren her tarafa gidesin
Büyüğe küçüğe hürmet edesin
Tarif etsem seni amma çoparsın

Yorum Bırak

BAZEN NEŞELİ BAZEN DERTLİYİM

Bitmez oldu benim derdim kederim
Bazen neşeliyim bazen dertliyim
Yüzüm gülmez olur isyan ederim
Bazen neşeliyim bazen dertliyim

Dertlerim üst üste açılmaz gözüm
Söylemek isterim çıkmıyor sözüm
Arada sırada gülüyor yüzüm
Bazen neşeliyim bazen dertliyim

Yüzüm güler amma için yanıyor
Beni gören herkes dertli sanıyor
Üstünü örtsem de yaram kanıyor
Bazen neşeliyim bazen dertliyim

Sorma gardaş sorma benim halımı
Dermansız dertlerim kırar dalımı
Düşünmem dünyada kalan malımı
Bazen neşeliyim bazen dertliyim

Ahmet Erbay geçti puldan paradan
Her kuluna bir dert vermiş yaradan
Gam kasavet geçip gitse aradan
Bazen neşeliyim bazen dertliyim

Yorum Bırak

KIZ BANA DEDİ Kİ

Dedim güzel bulamadım dengimi
Kız bana dedi ki kör müsün nesin
Çok utandım belli ettim rengimi
Kız bana dedi ki kör müsün nesin

Dürüst olan sözün tutar evlenir
Çok oynak var adam ile eğlenir
Kimi göğe çıkar sanki devlenir
Kız bana dedi ki kör müsün nesin

Çok düşünüp sağlam yapam işimi
Sonra kader bırakmaz ki peşimi
Yıllar oldu bulamadım eşimi
Kız bana dedi ki kör müsün nesin

Gözü çakmak gibi bir bakış baktı
Beni aşık etti kalbimi yaktı
Bir anda gönlüm o kıza aktı
Kız bana dedi ki kör müsün nesin

Ahmet Erbay bizi basmıştır hüzün
İşte buradayım görmüyor gözün
Neden böyle oldu etmiyor sözün
Kız bana dedi ki kör müsün nesin

Yorum Bırak

SENDE YAŞLANACAKSIN

Yaşlı diye sakın hor görme beni
Benim gibi sende yaşlanacaksın
Gün gelir yaşlılık bekliyor seni
Benim gibi sende yaşlanacaksın

Sende görüyorsun bükülmüş belim
Yemeğim yiyemem titriyor elim
Saçlarım dökülmüş görünür kelim
Benim gibi sende yaşlanacaksın

Sana nasihatim söyleyim şunu
Sende geliyorsun unutma bunu
Gün gelir herkesin elenir unu
Benim gibi sende yaşlanacaksın

Yaşlanırsın kalkamazsın yerinden
Merhem tutmaz yaraların derinden
Sıcaktan hoşlanır kaçar serinden
Benim gibi sende yaşlanacaksın

Ahmet Erbay görmez olur gözlerin
Çoluğun çocuğun tutmaz sözlerin
Yola gidemezsin tutmaz dizlerin
Benim gibi sende yaşlanacaksın

Yorum Bırak