İçeriğe geç

Ay: Mart 2020

YANLIŞ ANLADIN

Hesap numarası veriyor size
Sen yine bizleri yanlış anladın
Devlet yardımını yapmalı bize
Sen yine bizleri yanlış anladın

Yüzlerce çalışan işinden oldu
İyi bak ortalık işsizle doldu
Afete ayrılan paraya noldu
Sen yine bizleri yanlış anladın

Dilenci gibisin halkından alma
Bizim paramız yok kusura kalma
Birde utanmadan ibanı salma
Sen yine bizleri yanlış anladın

Bu kadar paramız nereye gitti
Kasadaki para ne çabuk bitti
Sorun hele bunca parayı netti
Sen yine bizleri yanlış anladın

Ahmet Erbay bize para öderdi
Devlet milletine yardım ederdi
Beklemeyip devlet halka giderdi
Sen yine bizleri yanlış anladın

Yorum Bırak

BİZ BİZE YETMEYİZ

Vatandaş mı zengin devlet mi zengin
Biz bize yetmeyiz devletimiz var
Devletim vatandaş olamaz dengin
Biz bize yetmeyiz devletimiz var

Boşalmış kasamız düşürdü dara
Nereye harcandı o kadar para
Darda koydu bizi ülkeme yara
Biz bize yetmeyiz devletimiz var

Bu kadar vatandaş düştü tasaya
Fare mi sıçan mı girdi kasaya
Nasıl uyulmadı kanun yasaya
Biz bize yetmeyiz devletimiz var

Verilen vergiler ne çabuk bitti
Ülkemin parası nereye gitti
O kadar paramız kaybolup yitti
Biz bize yetmeyiz devletimiz var

Nereye harcadın onca parayı
Dokunmayın kanamasın yarayı
Neyle yaptın o kocaman sarayı
Biz bize yetmeyiz devletimiz var

Ahmet Erbay hazırlıyor zemini
Kaptan ol da haydi kurtar gemini
Seçilirken etmedi mi yemini
Biz bize yetmeyiz devletimiz var

Yorum Bırak

EVİNDE KAL

Maaşın alamaz çıkmış işinden
Evinde kal Türk milleti evinde
Evde kalır azar duyar eşinden
Evinde kal Türk milleti evinde

Bozuktur morali nasıl otura
Para yok pulu yok yatmaz fatura
Hastalık gelirse bakmaz hatıra
Evinde kal Türk milleti evinde

Hiç kimse sormuyor var mıdır paran
Evinde erzakla nasıldır aran
Geldi mi hiç kimse sardı mı yaran
Evinde kal Türk milleti evinde

Aç mısın susuz mu kimseler sormaz
Cebinde paran yok yaranı sarmaz
Korkudan kimseler kimseye varmaz
Evinde kal Türk milleti evinde

Ahmet Erbay düşünüyor durmadan
Kafayı yiyecek hayal kurmadan
Devlet gelmez parasızlık vurmadan
Evinde kal Türk milleti evinde

Yorum Bırak

PARAMI VAR

Bana diyor sakın dışarı çıkma
Faturan ödenir canını sıkma
Evinde kalasın sakın ha bıkma
Paramı var taksitimi yatıram

Acımdan ölürüm gitmesem işe
Ben nasıl bakarım yavruya eşe
Her taraf kapandı kapalı gişe
Paramı var faturamı yatıram

Bakıyom her taraf işsizle doldu
Borcu çok olanlar saçların yoldu
Yüzlerce kişi işinden oldu
Paramı var kredimi yatıram

Sonumuz çok kötü hayır İnşallah
Neyleriz nişleriz zordayız Vallah
Korusun bizleri o yüce Allah
Paramı var faturamı yatıram

Ahmet Erbay korona dan ölecek
Bu gidişle Türkiyeyi bölecek
Başımıza daha neler gelecek
Paramı var taksitimi yatıram

Yorum Bırak

DERS OLSUN SANA

Şu başına gelmeyenler kalmadı
Başına gelenler ders olsun sana
Çok çileler çekti yine almadı
Başına gelenler ders olsun sana

Dertlerin bitmiyor çöktükçe çöktün
Ellerin koynunda gözyaşı döktün
Yüzlerin gülmedi çok çile çektin
Başına gelenler ders olsun sana

İnsan bir düşünür acep ne yaptım
Kimlerin günahın vebalın kaptım
Acaba bilmeden yoldan mı saptım
Başına gelenler ders olsun sana

Kul hakkı yiyipte vebal mı aldın
Öksüzün yetimin hakkın mı çaldın
Yüzün gülmez oldu perişan kaldın
Başına gelenler ders olsun sana

Ahmet Erbay neler geldi başına
Göz mü koydun elin ekmek aşına
İşte geldin elli altmış yaşına
Başına gelenler ders olsun sana

13
Yorum Bırak

SEKÜCEK’TEN SEV

Nasihatım olsun dostlarım size
Seversen birini Sekücek’ten sev
Her şey ortadadır gerek yok söze
Seversen birini Sekücek’ten sev

Hem güzeldir hem de yiğit kızları
Çok çalışır kesilmez ki hızları
Hem gece hem gündüz olmaz nazları
Seversen birini Sekücek’ten sev

Doğruyu bırakıp yanlışa gitmez
Ne söylersen söyle itiraz etmez
Bir ömür boyunca sevgisi bitmez
Seversen birini Sekücek’ten sev

Yuvası uğruna kırpmaz gözünü
Eşi konuşurken kesmez sözünü
Ömür boyu hiç kızartmaz yüzünü
Seversen birini Sekücek’ten sev

Ahmet Erbay asla hata yapmazlar
Ölse bile doğru yoldan sapmazlar
Saygısızlık yapıp sopa kapmazlar
Seversen birini Sekücek’ten sev

Yorum Bırak

DOKTOR VE ÖĞRETMEN

Çok iyi dinleyin benim sözümü
Doktor ve öğretmen yetiştirelim
Sonunda doktorlar yumar gözümü
Doktor ve öğretmen yetiştirelim

Her köşe başına okul yapalım
Yardım edip birer tuğla kapalım
Yanlışlardan yol yakınken sapalım
Doktor ve öğretmen yetiştirelim

Okul yapılmıyor öğretmen hanı
Doktorlar yetiştir kurtarsın canı
Bu iki mesleği çok iyi tanı
Doktor ve öğretmen yetiştirelim

Önce Allah sonra doktorlar deriz
Bunca öğretmenin hakkını yeriz
Bunları bilmeyen hayır ve şeriz
Doktor ve öğretmen yetiştirelim

Ahmet Erbay bunlar olmazsa olmaz
Ne yapsa bunların yerleri dolmaz
Doktorsuz hiç kimse şifasın bulmaz
Doktor ve öğretmen yetiştirelim

Yorum Bırak

NE ÇOK ÖZLEMİŞİM

Ne çok özlemişim doğduğum yeri
Aylar yıllar oldu gidemiyorum
Gelip gidemedim yıllarda beri
Aylar yıllar oldu gidemiyorum

Dağları taşları tüttü gözümde
Bitmiyor hasreti kendi özümde
Aklımdan çıkmıyor daim sözümde
Aylar yıllar oldu gidemiyorum

Duruyor mu acep tuttuğum göller
Kurumuş mu ola diktiğim güller
Hala teyze orda var amcam giller
Aylar yıllar oldu gidemiyorum

Köyüm insan ile dolup taşardı
Annem babam hepsi orda yaşardı
Koyun kuzu hepsi dağdan aşardı
Aylar yıllar oldu gidemiyorum

Ahmet Erbay burda hayale dalmış
Gençleri göç etmiş yaşlılar kalmış
Annem gelsin diye bir selam salmış
Aylar yıllar oldu gidemiyorum

Yorum Bırak

ORMANCILAR ALDI

Bir akşam üstüydü oduna gittik
Baltayla bir güzel odunu ettik
Yükledik eşeğe yorulduk bittik
Ormancılar aldı benim baltamı

Yürüdüm köyüme döndüm yönümü
Bütün çalı çırpı yırttı gönümü
Birden ormancılar kesti önümü
Ormancılar aldı benim baltamı

Muhtara gittiler onları gördük
Bizi çağırttılar içeri girdik
Babamla beraber cezayı verdik
Ormancılar aldı benim baltamı

Vardık ormancıdan baltayı aldık
Gitti paracıklar öylece kaldık
Yol aldık oradan evlere daldık
Ormancılar aldı benim baltamı

Ahmet Erbay gitti bizim paralar
Yakalandık birde beni karalar
Çok üzüldüm sarılmadı yaralar
Ormancılar aldı benim baltamı

Yorum Bırak

KORONA

Korona virüsü geldi de çattı
Kaç tane kişi hasta olup yattı
Virüsün yüzünden ülkemiz battı
Lanet olsun nerden geldin korona
Tehlikeli herkes ondan koruna

Genç yaşlıyı bütün tehdit ediyor
Bırakmaz kimseyi ne de gidiyor
Doktorları dinle hele ne diyor
Lanet olsun nerden geldin korona
Tehlikeli herkes ondan koruna

Nere gitsen arkan sıra dolaşır
Çok hızlıdır kaçsan bile ulaşır
Dikkat edin sizlere de bulaşır
Lanet olsun nerden geldin korona
Tehlikeli herkes ondan koruna

Kimlerden bulaştın nereden çıktın
Bütün insanların canını sıktın
Kaç tane garibin yuvasın yıktın
Lanet olsun nerden geldin korona
Tehlikeli herkes ondan koruna

Ahmet Erbay dikkat eyleyin aman
Pişman olursunuz haliniz yaman
Şansın yok virüsü kaptığın zaman
Lanet olsun nerden geldin korona
Tehlikeli herkes ondan koruna

Yorum Bırak