İçeriğe geç

Ay: Ocak 2020

BENDEN BAŞKA SEVERSEN

Dilerim Allah’tan kör olsun gözün
Ölme sürün benden başka seversen
Yalancı dünyada gülmesin yüzün
Ölme sürün benden başka seversen

Saçların ağarıp hepsi döküle
Ağzında dişlerin bir bir söküle
Kamburun çıkarak benin büküle
Ölme sürün benden başka seversen

Olmadık bir yerden mikrop alasın
Yüzlerin gülmeye kendin salasın
Bacağın tutmaya topal kalasın
Ölme sürün benden başka seversen

Her iki gözünü puslar bürüye
Hiç kalmaya ciğerlerin çürüye
Bütün bedenine kurtlar yürüye
Ölme sürün benden başka seversen

Ahmet Erbay kabul olsun dileğin
Ömür boyu tutmaz olsun bileğin
Yağ olmaya dolmaz olsun küleğin
Ölme sürün benden başka seversen

Yorum Bırak

ŞANLI BAYRAĞIM

Bizim bayrağımız kanımın rengi
Dalgalan göklerde şanlı bayrağım
Ay ile yıldızı bulunmaz dengi
Dalgalan göklerde şanlı bayrağım

Biz bayrağı kanımızla boyarız
Sana dokunanın gözün oyarız
Biz senin uğruna kelle koyarız
Dalgalan göklerde şanlı bayrağım

Kimse indiremez göklerden yere
Rengi şehitlerin kanı bir kere
Uğrunda ölmemiz yazılmış sere
Dalgalan göklerde şanlı bayrağım

Ölümü hak eder dokunan sana
Bayrağa elleme dokunur kana
Kırarız elini mal olsa cana
Dalgalan göklerde şanlı bayrağım

Ahmet Erbay bayrağım ve vatanım
O bayrak uğruna şehit yatanım
Bayrağın bırakmaz tüfek çatanım
Dalgalan göklerde şanlı bayrağım

Yorum Bırak

HALA YANIYOR

Benzini dökerek çakmağı çaktın
Madımak yanarken öylece baktın
Kaç tane sanatçı ozanı yaktın
Yıllar geçti Sivas hala yanıyor

Masun insanların emdin kanını
Küçücük yavrunun aldın canını
İnsanlığın zedeledin şanını
Yıllar geçti Çorum hala yanıyor

Elinde silahla Maraş’a doldun
Bu neyin kinidir yezit ne oldun
Canları alırken mutlumu oldun
Yıllar geçti Maraş hala yanıyor

Alla hu ekberi koydun diline
Balta bıçak silah aldın eline
Nasıl kıydın o gencecik geline
Yıllar geçti Dersim hala yanıyor

Ahmet Erbay aldın canı yetmedi
Aylar yıllar geçti öfken gitmedi
Ne yaptık da senin kinin bitmedi
Yıllar geçti ülkem hala yanıyor

1 Yorum

AÇ KAPIYI NE OLUR

Allah’ını Muhammedi seversen
Tombul gelin aç kapıyı ne olur
Belli mi olacak bir buse versen
Tombul gelin aç kapıyı ne olur

Gece yarısında hava soğudu
Gözledim her yanı kimse yoğudu
Benim deli gönlüm sende çoğudu
Tombul gelin aç kapıyı ne olur

Ayaz vardır sobamızı çatalım
Üstümüze yorganları atalım
Sarılalım bir gececik yatalım
Tombul gelin aç kapıyı ne olur

Kapıyı açsan da yanına varsam
Anlasan beni ben sade darsam
O ince belini bir güzel sarsam
Tombul gelin aç kapıyı ne olur

Ahmet Erbay üşümesin buymasın
Yanındayken kimsecikler duymasın
Benden gayrı seni saran doymasın
Tombul gelin aç kapıyı ne olur

Yorum Bırak

KÜSMÜŞ DERSİNİZ

Bir gün olur o yar beni ararsa
Sana çok darılmış küsmüş dersiniz
Nerde diye gelir size sorarsa
Sana çok darılmış küsmüş dersiniz

Deyin ona yollarıma bakmasın
Mani dizip ağıtları yakmasın
Dedi beni kafasına takmasın
Sana çok darılmış küsmüş dersiniz

Ne mektup göndersin ne açsın teli
Ben onun uğruna olurken deli
Gözyaşı andırsa ırmağı seli
Sana çok darılmış küsmüş dersiniz

Artık beni aramasın sormasın
Bana ait eşyaları sarmasın
Boş boşuna kendisini yormasın
Sana çok darılmış küsmüş dersiniz

Ahmet Erbay beklemesin boşuna
Kırdı beni gitmiş midir hoşuna
Yaşın silsin başındaki poşuna
Sana çok darılmış küsmüş dersiniz

Yorum Bırak

SEVDİĞİM VAR DEMEDİN Mİ?

Yad eller gelip de dünür olunca
Benim bir sevdiğim var demedin mi?
Büyük küçük herkes size dolunca
Benim bir sevdiğim var demedin mi?

Ana beni yad ellere vermeyin
Beni verip kanımıza girmeyin
Sesim çıkmaz beni mazlum görmeyin
Benim bir sevdiğim var demedin mi?

Deseydin ki seviyorum birini
Varın gidin sever isen pirini
Hiç bir kimse dolduramaz yerini
Benim bir sevdiğim var demedin mi?

Konuştuk beraber vermiştik sözü
Benden başkasını görmüyor gözü
Beni gördüğünde hep güler yüzü
Benim bir sevdiğim var demedin mi?

Ahmet Erbay verme beni ellere
Rezil edip düşürmeyin dillere
Atarım kendimi coşkun sellere
Benim bir sevdiğim var demedin mi?

Yorum Bırak

GEL SENİ DEREYİM

Daha açılmamış tomurcuk gülsün
Gel seni dereyim solmadan gülüm
Sana gelen bela yar bana gelsin
Gel seni dereyim solmadan gülüm

Dalında solarsın zamanın geçer
Kimseler beğenmez eleyip seçer
El senin üstüne bir tas su içer
Gel seni dereyim solmadan gülüm

Yaprağın buruşur kendin salarsın
Değişir renklerin dalda solarsın
Ömrün biter avucunu yalarsın
Gel seni dereyim solmadan gülüm

Kimseler demez ki gidersin nere
Rüzgarlar savurur düşersin yere
Sürükler götürür ufacık dere
Gel seni dereyim solmadan gülüm

Ahmet Erbay derki ömür bitmeden
Bir güzel dereyim vade yetmeden
Azrail bizleri alıp gitmeden
Gel seni dereyim solmadan gülüm

Yorum Bırak

NE AĞLARSIN BOŞUNA

Sağlığımda kıymetimi bilmeyen
Ben ölünce ne ağlarsın boşuna
Kapım çalıp arada bir gelmeyen
Ben ölünce ne ağlarsın boşuna

Yalan yere oturmuşta ağlıyor
Ağıt yakıp ciğerleri dağlıyor
Eyvah çekip karaları bağlıyor
Ben ölünce ne ağlarsın boşuna

Selam versem selamımı almazdın
Ölsem bile kapımızı çalmazdın
Ses verip de içeriye dalmazdın
Ben ölünce ne ağlarsın boşuna

Artık bulamazsın ara her koldan
Sağından yer yoksa gidersin soldan
Beni gördüğünde sapardın yoldan
Ben ölünce ne ağlarsın boşuna

Ahmet Erbay aha geldim giderim
Dünya senin olsun malı nederim
Bütün eşe dosta veda ederim
Ben ölünce ne ağlarsın boşuna

Yorum Bırak

GÜN GELİR

Anneni babanı dışarı atma
Helal kazancına haramı katma
Kendi çıkarına dostunu satma
Gün gelir kefenin biçerler oğul

Eşine dostuna kin mi güdesin
Yardım isteyene koşup gidesin
Düşeni görünce yardım edesin
Gün gelir kötüden seçerler oğul

Konuşurken çok iyi seç sözünü
Mal mülk için hırs bürütme gözünü
Sevenlere hiç çevirme yüzünü
Gün gelir şerbetin içerler oğul

Ölsen de asla sözünden cayma
Kimsenin sırrını etrafa yayma
Sakın ha kötüyü yanına koyma
Gün gelir senden de geçerler oğul

Sen Ahmet Erbay’ı çok iyi dinle
Sakın ha uğraşma periyle cinle
Bütün sevdiklerin beraber senle
Gün gelir ahrete göçerler oğul

Yorum Bırak

ELLERİN OLDUN

Seni deli gibi severken candan
Sen beni bırakıp ellerin oldun
Şimdi gizli gizli bakarsın yandan
Sen beni bırakıp ellerin oldun

Kavil karar ettik verdin hediye
Sonunda ellere gittin ne diye
Bekledim aylarca gelecek diye
Sen beni bırakıp ellerin oldun

Bana utanmadan söyledin yalan
Şu masum gönlümü eyledin talan
Acı bir hüzündür kız senden kalan
Sen beni bırakıp ellerin oldun

Konuştuk seninle bana söz verdin
Seni deli gibi seviyom derdin
Vardın yad ellere ortamı gerdin
Sen beni bırakıp ellerin oldun

Ahmet Erbay işte bitiyor sözüm
Aylarca bekledim yollarda gözüm
Bizim aşkımıza bulunmaz çözüm
Sen beni bırakıp ellerin oldun

Yorum Bırak